Chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của chính chủ

Lệnh chuyển tiền nội bộ từ tài khoản NetTradeX và MetaTrader 4/5, cùng tến của Bạn, lệnh được tạo trong văn phòng cá nhân ở trong mục «Rút tiền từ tài khoản»:

Khi tạo lệnh chuyển tiền nội bộ, thì số tiền sẽ được trừ vào tài khoản và sẽ hiện lên dòng mới trong bảng «Rút tiền» của mục «Lịch sử».

Tất cả lệnh chuyển tiền nội bộ được xem xét nhanh trong в trong giờ làm việc Backoffice.