IFC Markets Forex Broker

Nạp tiền vào tài khoản

Nạp tiền

Chuyển khoản ngân hàng quốc tế

Thời gian chuyển tiền: Thường từ 2 đến 3 ngày làm việc

Phí chuyển tiền:chỉ phụ thuộc vào ngân hàng của bạn, thường khoảng30$ / 30€ / 3000¥ cho 1 lần chuyển

Mức nạp tiền tối thiểu: 100$ / 100€ / 10.000¥

Phương pháp rút tiền: Chuyển khoản ngân hàng quốc tế

Nạp tiền

Thẻ Ngân Hàng

Thời gian chuyển tiền: Tức thì

Phí hoa hồng: không có

Mức nạp tiền tối thiểu: $100 / €100 / ¥10 000

Mức nạp tiền tối đa: $5000 / €5000 / ¥500 000

Phương pháp rút tiền: chuyển khoản ngân hàng quốc tế hoặc thể mà đã dùng để nạp tiền vào trước đấy

Nạp tiền

Hệ thống thanh toán điện tử WebMoney

Thời gian chuyển tiền: Tức thì

Phí chuyển tiền của WebMoney: 0.8% ( tối đa 50$)

Mức nạp tiền tối thiểu: 1$

Phương pháp rút tiền:Hệ thống thanh toán điện tử WebMoney

Nạp tiền

Hệ thống thanh toán Skrill

Thời gian xử lý: Ngay lập tức

Phí nạp tiền: Không có

Mức nạp tối thiểu: 5$ / 5€ / 500¥

Mức nạp tối đa: 5000$ / 5000€ / 500 000¥

Phương pháp chuyển tiền:Hệ thống thanh toán Skrill

Nạp tiền

Hệ thống thanh toán Neteller

Thời gian thực hiện: Tức thì

Phí deposit: Không có

Nạp tiền tiếu thổi: $5 / €5 / ¥500

Nạp tiền tối đa: $5000 / €5000 / ¥500 000

Phương pháp rút tiền: NETELLER

Nạp tiền

Chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản

Thời hạn chuyển tiền: Tức thì

Phí hoa hồng: không có

Tiền gửi tối thiểu: Không hạn chế

Nạp tiền

Bitcoin

Thời gian thực hiện: 6 xác nhận của hệ thống blockchain

Phí deposit: phí blockchain

Mức nạp tối thiểu: 1000 uBTC (0.001 BTC)

Phương pháp nộp tiền: Bitcoin (chỉ tài khoản uBTC)

Chỉ cho tài khoản vơi ngoại tệ gốc uBTC

Giao dịch cùng IFC Markets

Chúng tôi hỗ trợ tất cả thắc mắc 24 tiếng trong ngày.