Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Nạp tiền vào tài khoản


Chuyển khoản ngân hàng quốc tế

Thời gian chuyển tiền: Thường từ 2 đến 3 ngày làm việc

Phí chuyển tiền:chỉ phụ thuộc vào ngân hàng của bạn, thường khoảng30$ / 30€ / 3000¥ cho 1 lần chuyển

Mức nạp tiền tối thiểu: 100$ / 100€ / 10.000¥

Phương pháp rút tiền: Chuyển khoản ngân hàng quốc tế

Thẻ Ngân Hàng

Thời gian chuyển tiền: Tức thì

Phí hoa hồng: không có

Mức nạp tiền tối thiểu: $100 / €100 / ¥10 000

Mức nạp tiền tối đa: $5000 / €5000 / ¥500 000

Phương pháp rút tiền: chuyển khoản ngân hàng quốc tế hoặc thể mà đã dùng để nạp tiền vào trước đấy

Hệ thống thanh toán điện tử WebMoney

Thời gian chuyển tiền: Tức thì

Phí chuyển tiền của WebMoney: 0.8% ( tối đa 50$)

Mức nạp tiền tối thiểu: 1$

Phương pháp rút tiền:Hệ thống thanh toán điện tử WebMoney

Hệ thống thanh toán Skrill

Thời gian xử lý: Ngay lập tức

Phí nạp tiền: Không có

Mức nạp tối thiểu: 5$ / 5€ / 500¥

Mức nạp tối đa: 5000$ / 5000€ / 500 000¥

Phương pháp chuyển tiền:Hệ thống thanh toán Skrill

Hệ thống thanh toán Neteller

Thời gian thực hiện: Tức thì

Phí deposit: Không có

Nạp tiền tiếu thổi: $5 / €5 / ¥500

Nạp tiền tối đa: $5000 / €5000 / ¥500 000

Phương pháp rút tiền: NETELLER

Chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản

Thời hạn chuyển tiền: Tức thì

Phí hoa hồng: không có

Tiền gửi tối thiểu: Không hạn chế