Chuyển đổi sang giờ đông tại Mỹ

29/10/2019
Winter time in USAKhách hàng thân mến,

Vì chuyển giờ đông tại Mỹ từ 03.11.2019, lịch giao dịch sẽ thay đổi dối với các dụng cụ (CET):

Dụng cụ Giờ giao dịch
Forex, USDIDXThứ 2 – Thứ 5 (00:00 - 23:00 và 23:15 - 00:00), Thứ 6 (00:00 - 22:00)
CFD XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTCThứ 2 – Thứ 5 (00:00 - 23:00), Thứ 6 (00:00 - 22:00)
CFD SP500, ND100, DJI, XAUSnPThứ 2 – Thứ 6 (02:00 - 22:00)
CFD NIKKEIThứ 2 – Thứ 6 (01:00 - 16:30)
CFD cổ phiếu#S-..., #CA-…; #ETF…Thứ 2 – Thứ 6 (15:30 - 22:00)
CFD#C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZOThứ 2 – Thứ 5 (02:00 - 14:45 và 15:30 - 20:20)
CFD #C-RICE, #F-ZRThứ 2 – Thứ 6 (02:00 - 04:00 và 15:30 - 20:20)
CFD #BRENT, #F-BRNThứ 2 – Thứ 5(02:00 - 23:00), Thứ 6 (02:00 - 22:00)
CFDs on #C-COTTON, #F-CTMonday – Friday (03:00 - 20:20)
CFDs on #C-ORANGE, #F-JOMonday – Friday (14:00 - 20:00)
CFDs on #C-SUGAR, #F-SBMonday – Friday (09:30 - 19:00)
CFD #C-COFFEE, #F-KCThứ 2 – Thứ 6 (10:15 - 19:30)
CFDs on #C-COCOA, #F-CCThứ 2 – Thứ 6(10:45 - 19:30)
CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HEThứ 2 – Thứ 6 (15:30 - 20:05)