Cổ phiếu CFD #S-WFT- ngừng giao dịch

15/5/2019
Weatherford International Ltd.  Khách hàng thân mến ,

Sự kiện trong tập đoàn Weatherford International Ltd., giao dịch CFD cổ phiếu #S-WFT sẽ ngừng vào ngày 13 tháng 5 năm 2019. Tất cả vị trí #S-WFT sẽ được đóng vào ngày 10 tháng 5 năm 2019. #S-WFT dụng cụ sẽ được đưa ra khỏi danh sách dụng cụ giao dịch .