Thay đổi lịch giao dịch vào ngày 17-18 tháng 2 năm 2020

11/2/2020
USA CanadaKhách hàng thân mến

ngày nghỉ tại Mỹ (Ngày Washington) và tại Canada (Ngày gia đình) 17 và 18 tháng 2 năm 2020 sẽ thay đổi lịch giao dịch đối với các dụng cụ sau (CET):

Dụng cụ 17.02.202018.02.2020
CFD GB100, DE30, FR40, EU50, OIL, XAUOILĐóng19:00Theo lịch
CFD DJI, ND100, SP500, XAUSnPĐóng 19:00Mở 15:30
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, #F-CLĐóng 19:00Theo lịch
CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON, #C-ORANGE, #C-SUGAR, #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-COPPER, #C-ROBUSTA; #F-QBS, #ZM-, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-CT, #F-JO, #F-SB, #F-KC, #F-CC, #F-RCĐóngTheo lịch
CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG; #F-LE, #F-GF, #F-HEĐóngTheo lịch
CFD: #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER; #F-BRN, #F-NG, #F-HO, #F- HCĐóng19:00Theo lịch
CFD cổ phiếu #S-…, #CA-…; #ETF-…ĐóngTheo lịch

Đối với các dụng cụ khác có thể ngừng giao dịch.