Ngày nghỉ tại Nhật Bản - Thay đổi lịch giao dịch vào ngày 16 tháng 9 năm 2019