Giảm yêu cầu đẩm bảo đối với index

18/3/2020
Снижение маржинальных требований для индексовKhách hàng thân mến!

Thị trường tài chính thế giới đang trong bối rối từ ngày 18.03.2020 đối với dụng cụ nhóm « CFD index không kỳ hạn» - AU200, DE30, DJI, EU50, FR40, GB100, HK50, JP2000, Nd100, NIKKEI, RUT2000, SP500 - yêu cần đảm bảo giảm đến 1%, trong ngày nghỉ và sau ngày nghỉ sẽ là 3%. Đối với index USVIX đảm bảo là 50% trong tất cả các ngày. Có thể tăng điều kiện đảm bảo trong các trường hợp .