NetTradeX 1.13.0 - phiên bản mới trên Android

24/1/2020
Trading terminal NetTradeX 2.13.0 AndroidKhách hàng thân mến,

Phiên bản mới NetTradeX 1.13.0 phần mềm giao dịch mobile trên Android đã xuất bản.
Thay đổi chính:

  • Nền đén cho dao diện đã thêm vào;
  • Thêm thanh dọc vào biểu đồ.

Bạn có thể nâng cấp phần mềm giao dịch NetTradeX 1.13.0 tại Google Play .