Nhật Bản. Lịch giao dịch vào ngày 11 tháng 2 năm 2020

3/2/2020
Spring Festival HolidayKhách hàng thân mến,

Liên quan đến ngày nghỉ tại Nhật Bản (Ngày thành lập) vào ngày 11 tháng 2 năm 2020, Lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ sau(CET):

Dụng cụ 11.02.2020
CFD NIKKEIĐóng
CFD cổ phiếu #T-…Đóng