Thay đổi lịch giao dịch vào ngày 3 - 4 tháng 7 năm 2019

26/6/2019
Independence Day Khách hàng thán mến,

Ngày lễ ngày độc lập tại Mỹ vào ngày 3 - 4 tháng 7 năm 2019, lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ sau (CET):

Dụng cụ03.07.201904.07.2019
CFD DJI, ND100, SP500, XAUSnP Đóng lúc 19:00 Đóng lúc 19:00
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAGĐóng lúc19:00Đóng lúc 19:00
CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE...Đóng lúc 19:00Đóng
CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC…Đóng lúc 19:00Đóng
CFD hàng hóa OIL, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; XAUOIL; #F-BTC…Đóng lúc 19:00Đóng lúc 19:00
CFD cổ phiếu #S-…; #ETF…Đóng lúc 19:00Đóng

Đối với các dụng cụ khác có thể ngừng giao dịch.