Rui ro giao dịch chứng khoán Hông Kong

22/11/2019
HKEXKhách hàng thân mến,

Liên quan đến khủng hoảng tại Hong Kong, chúng tôi muốn thông báo rằng từ ngày 21 tháng 11 năm 2019, IFC Markets sẽ thay đổi điều kiện gioa dịch CFD cổ phiếu Trung Quốc giao dịch tại chứng khoán Hồng Kong (HKEx) - yều cầu đảm bảo sẽ tăng lên đến 20% (đồn bẩy 1:5).