Ngày nghỉ tại Nhật vào hôm ngày 14 tháng 10 năm 2019

9/10/2019
Health-Sports DayKhách hàng thân mến,

Vì ngày nghỉ tại Nhật Bản (Ngày bảo vệ sức khỏe) vào hôm ngày 14 tháng 10 năm 2019, lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ sau(CET):

Dụng cụ14.10.2019
CFD cổ phiếu Nhật #T-… Đóng
CFD NIKKEIĐóng