Mục mới - lịch kinh tế và tin thị trường hàng hóa

1/8/2019
Calendar of Economic News on Commodity Markets Khách hàng thân mến,

Mục mới tại trang web công ty đã được đưa thêm vào - a lịch thời sự công ty của thị trường hàng hóa ․ Sẽ giúp theo dõi các sự kiện quan trọng và sự ảnh hưởng thế nào đến giá․ Thời sự thường xuyên được cung cáp bởi bộ nông nghiệp và công ty phân tích. Các nhà đầu tư có thể dùng để dùng để dự đoán tốt đầu tư của mình.