Thay đổi lịch giao dịch vào ngày 07 tháng 6 năm 2019

3/6/2019
Dragon Boat Festival Khách hàng thân mến,

Lien quan đến ngày nghỉ tại Trung Quốc (Lễ hội buồm rồng) vào ngày 7 tháng 6 năm 2019, lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ sau (CET):

Dụng cụ07.06.2019
Index HK50 Đóng cửa
CFD cổ phiếu Trung Quốc #H-…Đóng cửa