IFC Markets Forex Broker

Thay đổi phí giao dịch thấp nhát cho CFD # S-AAPL và # S-NVDA

7/3/2019
Changes in the size of the minimum commissionKhách hàng thân mến,

Vui lòng lưu ý rằng từ ngày 05.03.2019, phí thấp nhất cho giao dịch cổ phiếu #S-AAPL sẽ được đôi tạm thời thành 10.00 USD.

Vui lòng lưu ý răng từ ngày 07.03.2019, phí giao dịch thấp nhất cổ phiếu #S-NVDA sẽ được đôi tạm thời thành 10.00 USD.