Thay đổi lịch giao dịch vào ngày 27 và 28 tháng 1 năm 2020 | IFCM Việt Nam

Thay đổi lịch giao dịch vào ngày 27 và 28 tháng 1 năm 2020

21/1/2020
Spring Festival HolidayKhách hàng thân mến,

Nhân dịp ngày nghỉ tại Trung Quốc (Tết) vào ngày 27 và 28 tháng 1 năm 2020, lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ sau (CET):

Dụng cụ27.01.202028.01.2020
CFD HK50ĐóngĐóng
CFD cổ phiếu #H-…ĐóngĐóng