Cổ phiếu CFD #CA-ATDb - ngừng giao dịch

17/9/2019
#CA-ATDbKhách hàng thân mến!

Vì sự kiện (chia cổ phiếu) trong tập đoàn công ty Alimentation Couche Tard Inc, Giao dịch CFD cổ phiếu #CA-ATDb sữ ngừng giao dịch từ ngày 09/28/2019. Tất cả vị trí #CA-ATDb sẽ đóng vào ngày 09/27/2019. Sau khi sự kiện kết thúc, giao dịch sẽ được cho phép trở lại