Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Thông tin công ty


Vì ngày nghỉ tại Trung Quốc vào ngày 17 tháng 10 năm 2018, lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ sau (CET):

Vì ngày nghỉ tại Nhật vào ngày 8 tháng 10 năm 2018, lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với dụng cụ (CET):

Thay đổi giờ hè tại Úc từ ngày 07.10.2018, lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ sau (CET):

Vì thanh khoản tại thị trường Forex thay đổi từ ngày hôm nay qua ngày mai, nên sẽ có nghỉ giải lao 15 phút đối với các dụng cụ FOREX và USDIDX. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 9 năm 2018, giao dịch sẽ nghỉ từ 23:00 đến 23:15 (CET) hàng ngày.

Vì sự kiện trong công ty Hitachi Ltd., Toshiba và Futjicu Ltd, Giao dịch CFD #T-6501, #T-6502 và #T-6702 cổ phiếu sẽ ngừng từ 26.09.2018. Tất cả vị trí mở sẽ tự động đóng vào ngày 25.09.2018. Giao dịch sẽ được hồi phục lại sau.

ngày nghỉ tại Trung Quốc và Nhật Bản (trung thu) 24-25 tháng 9 năm 2018 lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ (CET):

vì ngày nghỉ tại Nhật Bản vào ngày 17 tháng 9 năm 2018 nên lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ (CET):

Bắt đầu từ ngày 03 tháng 9 năm 2018 sẽ thay đổi cấu trúc hiển thị cổ tức trên trang web “Ngày trả cổ tức” và các trang khác sẽ hiển thị đúng có số điều trỉnh cổ tức. Đối với vị trí mở theo CFD cổ phiếu sẽ được hưởng cổ tức. Vào ngày trả cổ tức thì sẽ thu lại thuế từ cổ tức (tax fee). Thuế này giữ lại từ sàn chứng khoán.

Ngày nghỉ lao động tại Mỹ vào ngày 03 tháng 9 năm 2018 nên lịch giao dịch đối với các dụng cụ sẽ thay đổi (CET):

Vì ngày nghỉ tại UK (ngày nghĩ hè của ngân hàng) vào ngay 27.08.2018, lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ (CET):