IFC Markets Forex Broker

Thông tin công ty

Sự kiện trong tập đoàn General Electric (phân chia các mảng doanh nghiệp), giao dịch cổ phiêu CFD #S-GE sẽ ngừng từ ngày 26.02.2019. Tất cả vị trí với dụng cụ này sẽ tự động đóng theo giá thị trường vào ngày 25.02.2019. Giao dịch sẽ được trở lại sau này.

Chúng tôi rất vui lòng thông báo đến các bạn rằng giao dịch CFD 48 cổ phiếu công ty Canada đã có thể thực hiện trên tài khoản thật (real) của phần mềm NetTradeX và Metatrader 5. Cổ phiếu được giao dịch tại sàn chứng khoán Toronto Stock Exchange (TSX). Giờ giao dịch: từ thứ 2 đến thứ 6 15:30 - 22:00 CET.

Chúng tôi rất vui lòng thông báo rằng bây giờ bạn có thể dùng Western Union (WU) để nạp tiền vào tài khoản và rút tiền.

Ngày nghỉ tại Hoa Kỳ (Ngày Tổng thống) vào ngày 18 tháng 2 năm 2019, lịch giao dịch sẽ thay đổi đối vơi các dụng cụ (CET):

Vì ngày nghỉ tại Trung Quốc (Tết) vào ngày 5, 6 và 7 tháng 2 năm 2019, lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ sau (CET):

vì ngày ngày nghỉ Luther Marter King tại Mỹ vào ngày 21.01.2019 sẽ thay đổi lịch giao dịch đối với các dụng cụ (CET):

Thông báo đến các bạn rằng ngày 15 tháng 1 năm 2019 sẽ có bầu cử trong quốc hội Uk về điều kiện BREXIT, kết quả có thể có giao động mạnh với thanh khoản thấp thêm với gap trong các cặp ngoại tệ có bảng Anh. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu ý điều này trong giao dịch .

Vì các sự kiện trong công ty (sát nhập và delisting) công ty Shire PLC giao dịch CFD cổ phiếu #L-SHP sẽ ngừng từ ngày 03.01.19. Tất cả vị trí mở theo #L-SHP sẽ đóng theo giá của của thị trường vào ngày 28.12.18. Ngày delisting 08.01.19.

Vì ngày nghỉ tại Nhật Bản (Ngày trưởng thành), 14 tháng 1 năm 2019 thay đổi lịch giao dịch đối với các dụng cụ (CET):

Công ty Primary Health Care Ltd sẽ đổi tên sang Healius Ltd, mã CFD #A-PRY sẽ được đổi tên sang #A-HLS từ ngày 17.12. 2018. Tất cả vị trí mở và lệnh # A-PRY sẽ được chuyển sang # A-HLS.

Giao dịch cùng IFC Markets

Chúng tôi hỗ trợ tất cả thắc mắc 24 tiếng trong ngày.