IFC Markets Forex Broker

Thông tin công ty

Phiên bản phần mềm giao dịch mới NetTradeX 2.18.0 cho Windows đã phát hành.
Nhưng thay đổi:

Vì ngày nghỉ vào hôm 19 tháng 4 và 22, 2019, lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ sau (CET):

Vì các sự kiện trong công ty (liên kết với công ty Linde AG), giao dịch CFD cổ phiếu #D-LIN sẽ ngừng vào ngày 09.04.2019. Tất cả vị trí #D-LIN sẽ được đóng vào ngày 08.04.2019. # D-LIN đã được bỏ ra khỏi danh sách giao dịch.

Vì ngày nghỉ tại Trung Quốc (Qingming Festival) vào ngày 05 tháng 4 năm 2019, lịch giao dịch sẽ thay đổi như sau (CET):

Giờ giao dịch tại Úc sẽ chuyển sang giờ đông vào ngày 8 tháng 4 năm 2019, lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ sau (CET):

Sự kiện trong công ty DowDuPont Inc., giao dịch CFD #S-DWDP sẽ được ngừng từ ngày 2 tháng 4 năm 2019. Tất cả vị trị #S-DWDP sẽ được tự động vào ngày 1 tháng 4 năm 2019. Sau khi kết thúc các sự kiện trong công ty, giao dịch sẽ được cho phép trở lại.

Chuyển giờ tại châu âu vào ngày 1 tháng 4 năm 2019 nên lịch giờ giao dịch cũng sẽ thay đổi (CET):

Ngầy nghỉ tại Nhật Bản vào hôm 21 tháng 3 năm 2019, lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ (CET):

Vui lòng lưu ý rằng từ ngày 05.03.2019, phí thấp nhất cho giao dịch cổ phiếu #S-AAPL sẽ được đôi tạm thời thành 10.00 USD.

Vào ngày nghỉ 8 tháng 3 năm 2019 lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ sau (CET):

Giao dịch cùng IFC Markets

Chúng tôi hỗ trợ tất cả thắc mắc 24 tiếng trong ngày.