Thông tin công ty


Ngày nghỉ tại Mỹ và Nhật Bản vào ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2017 thay đổi lịch giao dịch đối với các dụng cụ (CET):

Các sự kiện trong công ty đang diễn ra WHARF HOLDINGS nên giao dịch CFD cổ phiếu #H-0004 sẽ ngừng từ ngày 16.11.2017. Tất cả vị trí mở theo #H-0004 sẽ được tự động đóng theo giá thị trường 15.11.2017. Giao dịch sẽ được phục hồi sau này.

Đã có phiên bản phần mềm giao dịch NetTradeX 1.10.0 cho Android.

Mỹ chuyển sang giờ đông từ ngày 05.11.2017 lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ (CET):

vì chuyển sang giờ châu Âu từ ngày 29.10.2017 nên lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ sau(CET):

Sự kiện trong nội bộ trong TENCENT nên giao dịch CFD cổ phiếu #H-0700 sẽ ngừng từ ngày 18.10.2017. Tất cả vị trí mở theo #H-0700 sẽ được tự động đóng theo giá thị trường vào ngày 17.10.2017. Giao dịch sẽ được phục hồi sau này.

Úc chuyển sang giờ đông từ ngày 01.10.2017 nên lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ sau (CET):

Vì ngày nghỉ tại Trung Quốc (Ngày nghỉ trung thu) và tại Đức (Ngày thống nhất) sẽ diễn ra vào tuần đầu tiên tháng 10 năm 2017 nên lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ (CET):

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng từ 25.09.2017 sẽ có thể giao dịch với dụng cụ cà phê loại Robusta: CFD #C-ROBUSTA không thời hạn và CFD hàng hóa future #F-RC… Giao dịch có thẻ trên tài khoản real và demo trên phần mềm NeTradeX và MetaTrader 4 .

CFD cổ phiếu #T-1801, #T-4183, #T-5233, #T-5706, #T-6701, #T-6753, #T-7011, #T-7012, #T-7013, #T-8303, #T-8304, #T-9101, #T-9104, #T-9107, #T-9202 sẽ ngừng giao dịch từ ngày 27.09.2017. Tất cả vị trí mở sẽ được đóng theo giá vào ngày 26.09.2017.

Gọi