Thông tin công ty


CFD cổ phiếu #T-1801, #T-4183, #T-5233, #T-5706, #T-6701, #T-6753, #T-7011, #T-7012, #T-7013, #T-8303, #T-8304, #T-9101, #T-9104, #T-9107 sẽ ngừng giao dịch từ ngày 27.09.2017. Tất cả vị trí mở sẽ được đóng theo giá vào ngày 26.09.2017.

Vì các sự kiện trong công ty WHARF HOLDINGS giao dịch CFD cổ phiếu #H-0004 sẽ ngừng từ ngày 21.09.2017. Tất cả vị trí mở theo #H-0004 sẽ được tự động đóng theo giá thị trường ngày 20.09.2017. Giao dịch sẽ được phục hồi sau.

nhân dịp ngày nghỉ tại Nhật Bản vào ngày 18 tháng 9 năm 2017 lịch giao dịch sẽ thay đổi đối với các dụng cụ (CET):

ngày nghỉ tại Mỹ ( ngày lao động ) 04 tháng 9 năm 2017 sẽ thay đổi lịch giao dịch đối với các dụng cu (CET):

ngày nghỉ tại Anh (ngày nghỉ hè của ngân hàng), 28 tháng 8 năm 2017 sẽ thay đổi lịch giao dịch đối với các dụng cụ sau (CET):

Vì các sự kiện tại công ty WHARF HOLDINGS giao dịch CFD cổ phiếu #H-0004 sẽ ngừng từ ngày 23.08.2017. Tất cả vị trí #H-0004 sẽ được tự động theo giá đóng cửa ngày 22.08.2017. Giao dịch sẽ được phục hồi muộn hơn.

Vì các sự kiện nối bộ tại công ty MetLife Inc, giao dịch CFD cổ phiếu #S-MET sẽ tạm ngừng từ ngày 05.08.2017. Tất cả vị trí theo #S-MET sẽ tự động đóng theo giá đóng cửa thị trường 04.08.2017. Giao dịch sẽ được hồi phục muốn hơn.

Vì sự kiện tại công ty (thâu tóm và delisting) tại công ty Spotless Group Holdings Ltd giao dịch CFD cổ phiếu #A-SPO sẽ dừng giao dịch từ ngày 28.07.2017. Tất cả vị trí mở theo #A-SPO sẽ được tự động đóng theo giá cuối ngày 27.07.2017.

Vì lý do sự kiện (delisting) tại công ty BELLE INT'L giao dịch CFD cổ phiếu #H-1880 sẽ tạm ngừng từ 27.07.2017. Tất cả vị trí mở #H-1880 sẽ tự động đóng theo giá đong cửa của cuối ngày 26.07.2017.

vì ngày nghỉ độc lập Hoa Kỳ vào ngày 03 và 04.07.2017 sẽ thay đổi lịch giao dịch đối với các dụng cụ như sau theo giờ (CET):

Gọi