IFC Markets Forex Broker

Giải quyết tranh chấp

Biên bản giao dịch, chứng nhận giao dịch theo tài khoản được gọi là statement, mà được gửi cho khách vào mỗi đầu tháng. Nếu không có thắc mắc từ phía khách hàng thì coi như khách hàng đã đồng ý với biên bản giao dịch mà công ty gửi đến.

Nếu khách hàng không đồng ý với biên bản giao dịch thì phải thông báo lại trong vòng 48h vào địa chỉ này [email protected] xác định đúng số giao dịch có vấn đề hoặc điền vào mẫu đơn khiếu nại sau.Tất cả các thư thắc mắc sẽ được giải đáp rất nhanh chóng.

Trở lại trang đầu