Prime broker là gì?

Nhà môi giới chính (prime broker) – thường là ngân hàng lớn hoặc tổ chức đầu tư cung cấp cho các quỹ hedge nhiều dịch vụ liên quan đến clearing, hỗ trợ giao dịch, thanh toán hợp đồng và quản lý rủi ro. Trong hệ thống prime broker có công ty môi giới, văn phòng trading, văn phòng giao dịch và công ty quản lý, chúng giúp đỡ các quỹ hedge giải quyết những vấn đề khác nhau.

Sự phát triển của prime broker

Dịch vụ prime broker xuất hiện vào những năm 1970 nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các quỹ hedge. Những ngân hàng đầu từ lớn bắt đầu đề nghị cung cấp cho các quỹ hedge một loạt các dịch vụ: vay tín dụng với điều kiện ưu đãi, hỗ trợ kĩ thuật, dịch vụ kế toán và nghiên cứu, tìm kiếm những nhà đầu tư lớn. Tới giữa những năm 2000 sự phổ biến của dịch vụ prime broker đi xuống, còn trong thời gian khủng hoảng tài chính 2008 số prime broker giảm đáng kể do sự cắt giảm số lượng quỹ hedge và tài sản được quản lý bởi các quỹ này.

Sau khi ngân hàng đầu tư lớn nhất của Mỹ Lehman Brothers, các quỹ hedge nhận đảm bảo tài chính từ ngân hàng này, đã không thể trả lại tài sản thế chấp của mình. Trong thời gian khủng hoảng xếp hạng tín dụng của nhiều prime broker bị đánh hạ và các quỹ hedge đã chuyển sang làm việc với các ngân hàng với xếp hạng tín dụng tốt hơn, vì khi thực hiện giao dịch từ prime broker, xếp hạng tín dụng tốt của một công ty có vai trò quan trọng. Sau khủng hoảng các quỹ hedge mà đã dùng dịch vụ chỉ của một prime broker để phân tán rủi ro, chuyển sang sử dụng dịch vụ của nhiều công ty khác nhau.

Ngoài ra nhu cầu vay có đảm bảo của prime broker cũng tăng - 30-40% vốn khi giao dịch các trái phiếu có lợi nhuận cao, thay vì mức 10-15% như trước khủng hoảng.

Prime broker Forex

Prime broker Forex là nhà cung cấp thanh khoản cấp cao - những ngân hàng lớn nhất trên thế giới: Bank of America, Barclays Capital, Morgan Stanley, Deutsche Bank và các ngân hàng khác.

Các Prime broker Forex thay mặt các ngân hàng và broker nhỏ hơn thực hiện các giao dịch và đứng ra làm bên bảo lãnh trên thị trường liên ngân hàng, vì các công ty broker và nhà đầu tư cá nhân không thể tự thực hiện những giao dịch lớn.

Prime broker sau khi thực hiện giao dịch với khách hàng thì tự động thực hiện một giao dịch ngược chiều trên thị trường liên ngân hàng để phòng tránh rủi ro.

Chỉ những broker Forex làm việc với độ minh bạch và có giấy phép từ nhà quản lý có thẩm quyền mới được có phép làm prime broker và cho phép khách hàng giao dịch tại thị trường ngân hàng liên ngành.

Học giao dịch cùng IFC Markets

IFCM Education Center

4 bước đơn giản để học giao dịch

Sách giao dịch Forex

Forex & CFD Thư viện

Forex & CFD Video hướng dẫn

Forex & CFD Thư viện

Video hướng dẫn cho người mới tham gia và học cách làm việc với phần mềm (MT4, MT5, NTTX)

Từ điền Trader

Thuận ngữ Trading: Từ điển và thuật ngữ Forex và CFD